osobista stylistka

Polityka prywatności

I. PREAMBUŁA 

Justyna Kowalcze Osobista Stylistka Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68 dalej również: Justyna Kowalcze Osobista Stylistka, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chroni nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić Justyna Kowalcze Osobista Stylistka, swoje dane z wykorzystaniem innych dróg, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ad. Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw. Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że:

 1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 2. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;
 3. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracujemy z organami powołanymi do ścigania naruszeń.

W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Justyna Kowalcze Osobista Stylistka za pomocą funkcji Facebook Lead Ad, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dla ułatwienia – w dalszej części Polityki Prywatności, będziesz nazywany „Użytkownikiem”.

II. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Justyna Kowalcze Osobista Stylistka w ramach usługi Facebook Lead Ad będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, dalej również: „UODO”).
 1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Kowalcze Osobista Stylistka z siedzibą 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68 NIP: 524-249-51-43, REGON: 015690013, KRS: 0000199402 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres strony internetowej: justyna.kowalcze.eu, e-mail: justyna@kowalcze.eu.
 2. Justyna Kowalcze Osobista Stylistka stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zbiór danych osobowych obejmujących dane Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad podlega rejestracji przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji prowadzącego zgodnie z UODO rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Laguna Medical.
 1. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje Justyna Kowalcze Osobista Stylistka wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące w szczególności:
 • adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie facebook.com;
 • płeć Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu;
 • imię Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • datę urodzenia Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu;
 • datę urodzenia dziecka Użytkownika lub planowaną datę urodzenia dziecka Użytkownika;
 • numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • miejsce zamieszkania Użytkownika (miasto podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);
 • kod pocztowy miejsca zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub formularzu).
 1. Justyna Kowalcze Osobista Stylistka wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad w celach:
 • marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);
 • umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, produktach, konkursach etc. dotyczących Justyna Kowalcze Osobista Stylistka za pośrednictwem Internetu.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach wskazanych w Polityce prywatności oraz w zakresie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
 1. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z Justyna Kowalcze Osobista Stylistka w sposób określony w punkcie IV. Polityki Prywatności.
 1. Justyna Kowalcze Osobista Stylistka zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią może powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z UODO.

III. INFORMACJA HANDLOWA

 1. Uzyskując dane Użytkownika dzięki funkcji Facebook Lead Ad mamy techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. poprzez wiadomości email).
 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zastrzec, że nie chce otrzymywać od Justyna Kowalcze Osobista Stylistka tego typu powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.
 1. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Justyna Kowalcze Osobista Stylistka działalnością mogą być przesyłane w zakresie objętym wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

IV. KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z Justyna Kowalcze Osobista Stylistka

Nasz sposób kontaktu z Tobą zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji i zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skontaktuj się z:

Justyna Kowalcze

+48 667 992 552

lub e-mail: justyna@kowalcze.eu

Na Twoje życzenie poinformuję Cię także o celu, sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, a także udzielę innych wymaganych przez prawo informacji.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26. 07. 2017 r.